Slide 1
Slide 2
Slide 3


BEZPEČNOSŤ LETU

O lietadlo a jeho prevádzku je postarané s najväčším možným profesionálnym prístupom. Skúsenosť a odbornosť, to je zaistenie dodržiavania najvyšších (európskych)  bezpečnostných štandardov, plnenie rigoróznych požiadaviek na výcvik posádok, prísne dodržiavanie všetkých postupov pred a v priebehu letu, pravidelné auditovanie bezpečnosti leteckej prevádzky, ale i rýchle zabezpečenie náhradných dielov pre lietadlo s poruchou, koordinácia prác s miestnymi pracovníkmi údržby atď.